הגדרת שדות / מאפיינים מותאמים אישית

ניתן להגדיר מאפיינים מותאמים אישית לכל אחת מהישוייות הראשיות במערכת - פניות / הזמנות / לקוחות / מוצרים