שמירת קבצים מהודעות whatsapp נכנסות במאגר הקבצים

קבצים המגיעים מהודעות וואטסאפ (תמונות / מסמכים) אינם נשמרים במאגר הקבצים מערכת אלא רק אצל הספק.

עם זאת ניתן כמובן לצפות בקבצים מתוך היסטוריית התקשורת בכרטיס המתאים / בדו"ח התקשורת במערכת.

על מנת לשמור אותם במאגר הקבצים במערכת יש להדליק את האפשרות "Whatsapp - שמירת תמונות / מסמכים במאגר הקבצים", המופיעה תחת "הגדרות" -> "הודעות טקסט". 

אפשרות זו גם מקשרת את הקובץ לכרטיס הרלוונטי ויופיע בו במידה והדלקתם את האפשרות "אפשרות שיוך קבצים ליישות" המופיעה תחת "הגדרות" -> "מתקדם". 

שימו לב - שמירת קבצים במערכת מנצלת את שטח האחסון שהוגדר.