הגדרת רשימת סיבות לשינוי סטטוס

במעבר לסטטוס המצריך רישום סיבה, יפתח שדה לבחירת הסיבה.
שדה זה מכיל סיבות אפשריות שהוגדרו מראש, ניתן לערוך ולשנות את סיבות אלו.
 1. בתפריט הראשי נלחץ על סמל גלגל השיניים 
  למעבר להגדרות המערכת.
 1. נלחץ על קבוצת המאפיינים 'הגדרות סטטוסים'.
 2. נאתר את השדה 'סיבות אפשריות לביטול'
 • להוספת כותרת, נלחץ על כפתור הוספה 
  ונזין ערך בשדה שנפתח.
 • למחיקת כותרת, נלחץ על הכפתור   ונאשר.
  (שימו לב לגלול למטה ברשימה אם לא מופיע אישור)
 • לעדכון כותרת, נשנה את הטקסט.
 • לשינוי סדר הכותרות,
  נתפוס ונגרור את הסמל  שמימין.
בסיום יש ללחוץ על כפתור עדכון  שבראש המסך מצד שמאל .