איך מעבירים לארכיון?

מה ניתן להעביר לארכיון? יצירות קשר / הזמנות / לקוחות.
בכל עת תוכלו לשחזר את המידע שעבר לארכיון.
 
ההסבר מדגים העברה לארכיון של יצירות קשר. באותה צורה ניתן להעביר גם הזמנות ולקוחות.
בכל שלב תוכלו לשחזר את המידע שעבר לארכיון.

את הפעולה של העברה לארכיון ניתן לבצע משני מקומות:
  1. דף ריכוז יצירות קשר
  2. כרטיס יצירת הקשר
דף ריכוז יצירות קשר
  1. יש לעמוד על יצירת הקשר אותה אנו רוצים למחוק.
  2. בעמודת פעולות (העמודה אחרונה) יופיעו 3 אייקונים, יש ללחוץ על האייקון של "העברה לארכיון" .
  3. בחלונית שתקפוץ יש ללחוץ על "העבר לארכיון" .
כרטיס יצירת הקשר
  1. בתחתית יצירת הקשר יש ללחוץ על הכפתור "העברה לארכיון".
  2. בחלונית שתקפוץ יש ללחוץ על "העבר לארכיון".