הטמעת פיקסלים, קטעי קוד וסקריפטים

ניתן לנהל את קטעי הקוד השתולים בדפים השונים במערכת דרך אייקון הגלגל שיניים משמאל למעלה ובחירה באפשרות "קטעי קוד".
ניתן לקבוע את המיקום של הקוד בדף, לשתול את התוכן שלו ולקבוע באיזה דף הוא יופיע.
(במידה ורוצים לשתול את אותו קוד בכמה דפים שונים, יש להוסיף את אותו קטע קוד מספר פעמים, ובכל פעם לבחור את הדף בו רוצים שיופיע.)

במידה ורוצים ליצור פיקסל אשר יקפוץ רק לאחר מילוי טופס מוצלח, יש לסמן "קטע קוד עצמאי" ואז בהגדרת הטופס תהיה אפשרות לבחור את הקטע קוד מתוך רשימת הקודים שהוגדרו כ "קוד עצמאי".

במידה ולא הוזן דף או סוג דף מסויים בו ירוץ הקטע קוד, הוא ירוץ בכל הדפים שבמערכת.