הטמעת קטעי קוד וסקריפטים בדפים

על מנת להוסיף קטע קוד שירוץ בדף באתר או בעת שליחת טופס יש להוסיף את הקוד אל רשימת קטעי הקוד במערכת (דרך אייקון הגלגל שיניים משמאל למעלה ובחירה באפשרות "קטעי קוד").

ניתן לקבוע באיזה דף או באילו סוגי דפים יופיע קטע הקוד וניתן לקבוע את המיקום של הקוד בדף. במידה ולא הוזן דף או סוג דף מסויים בו ירוץ הקטע קוד, הוא ירוץ בכל הדפים.

ניתן להגדיר קטעי קוד שאינם יופיע באתר אלא יטענו לפי הגדרה בעת מילוי טופס.

למשל, במידה ורוצים ליצור פיקסל (קטע קוד) אשר יקפוץ רק לאחר מילוי טופס מוצלח, יש לסמן את קטע הקוד כ"קטע קוד עצמאי" ואז בעריכת הווידג'ט של הטופסניתן יהיה לבחוראת הקטע קוד מתוך רשימת הקודים שהוגדרו כ "קוד עצמאי".
למאמר מפורט על הקפצת פיקסל בעת מילוי טופס לחצו כאן.