הוספת שדה חדש

 1. נעמוד על קבוצת המאפיינים הרלוונטית ונלחץ על ה "+" (הוספת מאפיין).
 2. יפתח חלון בשם "הוספת מאפיין".
 3. בשדה "כותרת" נזין את הכותרת הרצויה לשדה.
 4. בשדה "סוג השדה" נבחר את "תיבת בחירת אפשרויות" מתוך הרשימה שנפתחה.
 5. במידה ונרצה לאפשר אופציה של אחר, נסמן ב- את "אפשרות שימוש באחר".
 6. במידה ונרצה לאפשר בחירה של יותר מערך אחד, נסמן ב- את "בחירה מרובה".
 7. בשדה אפשרויות נכניס את כל הערכים שיופיעו בשדה, כברירת מחדל מופיע פריט אחד המייצג ערך אחד.
 8. בשדה כותרת שבתוך הפריט נכניס את הטקסט הרצוי.
 9. להוספת ערך נוסף נלחץ על הכפתור (כפתור זה קיים פעמיים, הכפתור העליון מכניס את הפריט החדש כראשון והכפתור התחתון מכניס את הפריט החדש כאחרון).
 10. נחזור על שלבים 8-9 לפי הצורך.
 11. לסיום, נלחץ על שמור.
 12. לאחר השמירה, החלון יסגר וניתן יהיה לגרור את השדה למיקום בו נרצה שיופיע.
חלון הוספת מאפיין